ਇਮਤਿਹਾਨ

ਮਿਸੇਜ਼ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹੇ ਪਏ ਸਨ। ਮਸੇਂ ਮਸੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਓਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਪਰ ਔਂਤਰੀ ਕਮਰ ਹੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਵਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਔਂਤਰੀ...

बहुत बे-आबरू पर बहुत ही शादमाँ हो कर तिरे कूचे से हम निकले

मुझे मुशायरे attend करने का ज़रुरत से ज़्यादा शौक नहीं। ख़ास तौर पर जनवरी के महीने में बहुत मेहनत मशक़्क़त से गर्म किए हुए कमरे में गर्मागर्म चाय की प्याली को छोड़ कर दिल्ली जा कर। लेकिन ज़रुरत तो अब आन ही पड़ी है – शायरा जो हो गई। और कुछ भी कहो, एक बार किसी तरह रज़ाई...

Home Everywhere

As it is a well-established fact that I am a South Indian trapped in the body of a North Indian, I was understandably looking forward to my Kerala trip. I am yet to meet that one person in my life who would look at me and guess I am a Punjabi and not a South Indian....

Puzzle

She was late by two minutes to give him breakfast He yelled at her She yelled at him She yelled at the maid He yelled at the doorman The maid yelled at the dog The doorman cursed under his breath So they lost ten more minutes He, to be on his way to the workshop on...